PORADNIK

1. Przygotowanie oferty

Pierwszym etapem jest przygotowanie zindywidualizowanej oferty dla klienta. Na naszej stronie www. znajdziecie Państwo aktualne cenniki (przedstawione ceny, są cenami brutto) oraz informacje dotyczące wyposażenia standardowego, opcjonalnego oferowanych przez nas pojazdów.

2. Podpisanie umowy

Po ustaleniu z Klientem konfiguracji pojazdu przesyłamy umowę wraz z załącznikami. Przesyłamy również druk pełnomocnictwa w j. angielskim (power of attorney). Działając na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1400/2002, musimy przedstawić dealerowi pełnomocnictwo podpisane przez Klienta finalnego, tj. osobę (firmę), która będzie użytkować zakupiony pojazd. Następnie prosimy o przesłanie kompletu podpisanych dokumentów faksem oraz oryginałów pocztą. W przypadku firm prosimy o przesłanie kopii dokumentu rejestrowego firmy, natomiast w przypadku osób fizycznych kopii dowodu osobistego lub paszportu.

3. Termin realizacji

W umowie określamy Państwu termin realizacji zamówienia.

4. Płatność – opcja środki własne

Procedura zamawiania samochodu jest analogiczna do procedury zamawiania w polskim salonie. W przypadku samochodu zamawianego do produkcji, klient dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości 10%, lub 15% wartości netto pojazdu, bezpośrednio na rachunek dealera na podstawie wystawionej przez niego faktury zaliczkowej. Przed transportem pojazdu do Polski Klient dokonuje pozostałej płatności na konto dealera na podstawie faktury finalnej. W przypadku samochodów „ze stock’u” (do natychmiastowego odbioru) dealer od razu wystawia fakturę końcową. W sytuacji, kiedy Klient finansuje zakup ze środków własnych i dokonuje go na firmę, istnieje konieczność przedstawienia potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT UE. Takie potwierdzenie należy przesłać dealerowi najpóźniej na 7 dni przed wystawieniem faktury finalnej za samochód. Jeżeli natomiast samochód jest fakturowany na osobę prywatną, prosimy jedynie o przesłanie ksero (skanu) dowodu osobistego lub paszportu.

5. Płatność – opcja leasing

W sytuacji, kiedy zakup jest finansowany przez towarzystwo leasingowe, klient płaci jedynie zaliczkę za pojazd w wysokości 10% na rachunek dealera (chyba, że samochód jest już na stock’u, wówczas towarzystwo leasingowe płaci 100% wartości pojazdu). Zaliczka jest rozliczona jako opłata wstępna na poczet leasingu. Reszty płatności dokonuje towarzystwo leasingowe.

6. Co zawiera cena finalna?

 • – wartość netto za pojazd
 • – prowizję brutto za pośrednictwo
 • – koszt przygotowania tłumaczeń. Dostawca przesyła nam dokumenty w j. angielskim, niemieckim lub francuskim
 • – podatek akcyzowy, którego wysokość zależy od pojemności silnika i wynosi 3,1% (dla pojazdów posiadających pojemność mniejszą niż 2 000 cm3.) oraz 18,6% (dla pojazdów posiadających pojemność większą niż 2 000 cm3)
 • – podatek VAT w wysokości 23%. Zgodnie z IV Dyrektywą podatek VAT od nowych pojazdów jest płacony w kraju, w którym pojazd jest rejestrowany. Do podstawy obliczenia podatku VAT dolicza się podatek akcyzowy. Do ceny należy doliczyć: opłatę transportową – 1 000 PLN

8. Ubezpieczenie

Zamawiając pojazdy stosujemy klauzulę INCOTERMS – EXW (miejsce dostarczenia), co oznacza, że sprzedawca ponosi ryzyko za samochód do momentu załadunku na podstawiony przez nas fracht. Następnie w trakcie transportu pojazd jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i naszym ubezpieczeniem cargo. Do czasu odbioru samochód jest przechowywany na strzeżonym parkingu i objęty ubezpieczeniem mienia od kradzieży i zdarzeń losowych z sumą ubezpieczenia 500 000 PLN. W zakresie ubezpieczeń, zarówno nas jak i naszych klientów, obsługuje firma brokerska – AON Polska Sp. z o.o., mająca w swej ofercie produkty ubezpieczeniowe największych polskich towarzystw ubezpieczeniowych (m.in.: PZU, WARTA, Allianz, Generali, etc.).

10. Dokumenty pojazdu

W trakcie odbioru klient otrzymuje komplet dokumentów pojazdu wraz z tłumaczeniami. Dostarczamy przede wszystkim:

 • – oryginał faktury wystawionej przez sprzedawcę wraz z tłumaczeniem przysięgłym
 • – dokument homologacji
 • – dokument potwierdzający tymczasową rejestrację (jedynie w przypadku samochodów zamawianych w – Niemczech nie możemy dostarczyć tymczasowej rejestracji)
 • – książkę gwarancyjną z pieczęcią sprzedawcy
 • – instrukcję obsługi

OFERUJEMY SAMOCHODY W NAJLEPSZYCH CENACH!

Kontakt


  Imię i Nazwisko:
  Adres e-mail:
  Telefon:
  Treść wiadomości:  ul. Szafirowa 94

  62-023 Kamionki
  k/Poznania

  Kontakt

  +48 607 245 913
  biuro@skycar.com.pl
  www.skycar.com.pl